Kancelaria Adwokacja Adwokat Michał Dziadkiewicz

O Mecenasie

Adwokat dr Michał Dziadkiewicz urodził się w 1978 roku w Częstochowie. 

Jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. W 2002 roku z wynikiem końcowym bardzo dobrym ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast w roku 2005 ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania, specjalność ekonomika i zarządzanie menedżerskie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

W roku 2010 obronił rozprawę doktorską w zakresie nauk o zarządzaniu pt. „Procesy outsourcingu usług prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami województwa śląskiego”. Rozprawa ta została wyróżniona.

Od 2002 roku zatrudniony jest jako pracownik naukowy w Instytucie Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania PCz. Prowadzone przez niego badania skupiają się głównie na analizie rynku usług prawnych, outsourcingu usług prawnych, zarządzaniem przedsiębiorstwem, prawem gospodarczym, zobowiązań a także własności intelektualnej. 

Michał Dziadkiewicz jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa oraz ekonomii.

Michał Dziadkiewicz odbył etatową aplikację sądową w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach i złożył egzamin sędziowski. W 2005 roku został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Częstochowie. Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Częstochowie.

W wolnych chwilach pasjonuje się jogą, turystyką górską, jazzem, wspinaczką skałkową a także fotografią. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Jogi Akademickiej.